Uusi ilmiöihin tarttuva ja viikoittain päivittyvä Marttojen verkkolehti aloittaa

Marttojen 125-vuotisjuhlan kunniaksi julkaistaan 23.1.2024 verkossa marttojen uusi verkko-lehti, Martat-lehti. Sähköinen lehti tarjoaa painetun ja jäsenille kotiin menevän marttojen jäsenlehden rinnalla erilaisiin ilmiöihin, ruokaan, ravitsemukseen, käsitöihin, kodin ja puutarhan hoitoon sekä talouden hallintaan liittyvää sisältöä uudella alustalla.

Lehden sisällöt tukevat sujuvaa, kestävää arkea kotona ja kaikenlaisissa perheissä. Verkkolehti päivittyy viikoittain ja tarjoaa ajankohtaista aiheita marttojen kestävästä arjesta. Verkkolehdessä julkaistaan myös hauskoja Martan mokapalat -juttuja, joissa martat kertovat kommelluksistaan.

Painettu Martat-lehti jatkaa uudistettuna jäsenetuna

Perinteisen painetun Martat-lehden ensimmäinen numero ilmestyi vuonna 1902 nimellä Emäntälehti. Vuonna 2007 nimeksi muutettiin Martat. Nykyisin lehti tarjoaa monipuolista sisältöä, joka kattaa sesongin vinkit, inspiraation, marttojen tarinat sekä ajankohtaiset puheenvuorot. Lehti myös pitää jäsenistön ajan tasalla järjestön tapahtumista. Painettu Martat-lehti ilmestyy 2024 alkaen neljä kertaa vuodessa ja se sisältyy marttajärjestön jäsenmaksuun.

Uuden ja useammin sisältöä tarjoavan erillisen verkkolehden myötä marttateemoista kiinnostunut suuri yleisö pääsee sukeltamaan marttajärjestön maailmaan pienin “makupaloin”. Verkkolehti tavoittelee lukijoikseen ihmisiä, jotka haluavat saada apua, vaihtelua ja ideoita arkeen sekä harkitsevat martoiksi liittymistä ja mukaan tulemista.

– Uusi verkkolehti on osa marttajärjestön muutosprosessia ja sisältöjen pitkäjänteistä digitalisointia. Uudella verkkoalustapohjaisella sisällöllä haluamme tarjota kiinnostavia arjen vinkkejä ja oivalluksia vastuullisille kuluttajille oman arjen helpottumiseksi. Digitaalinen verkkolehti on avoin kaikille kiinnostuneille ja täydentää painettua Martat-lehteä, toteaa Martat-lehden päätoimittaja Marianne Heikkilä.

– Uusi verkkolehti ei ole painetun Martat-lehden näköisversio vaan täysin uusi palvelu. Martat haluaa tulevaisuudessakin innostaa, palvella ja ilahduttaa monipuolisilla sisällöillään jäseniään ja muita marttailusta kiinnostuneita monissa kanavissa. Sisällöt ovat yksi vahva tapa toteuttaa marttojen tavoitetta sujuvan ja kestävän arjen tukemisessa kodeissa ja perheissä – ja hyvän arjen kautta maailman muuttamisessa kestävämmäksi, jatkaa Heikkilä.

– Toimintatapojen ja sisältöjen kehittäminen palvelemaan paremmin lukijoita, asiakkaita ja jäseniä mahdollistaa neuvontasisältöjemme entistä paremman saavutettavuuden. Verkkolehden rakentaminen ja printin uudistus ovat siksi osa marttojen laajempaa uudistustyötä: toimintatapojen muutosta, jossa kaikki kanavat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, ja sisältöjen suunnittelua ja tuotantoa sekä marttojen tärkeitä teemoja ja viestejä pystytään johtamaan entistä paremmin.

– Verkkolehden konseptointi ja printtilehden uudistus toteutettiin yhteistyönä sisältömarkkinoinnin ammattilaisten, Aller Ideasin, kesken. Monipuolisilla sisällöillä palvellaan ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa: kun he etsivät apua, vaihtelua ja ideoita arkeen, haluavat yhteisöllisyyttä elämäänsä tai päästä osaksi perinteikästä marttailua, kaipaavat mukavaa harrastusta tai haluavat tehdä maailmasta paremman paikan. Suunnitellusta kokonaisuudesta löytyy niin opastavia, tunteita herättäviä kuin aktivoivia sisältöjä. Nyt avattu verkkolehti on dynaaminen, monipuolinen ja uusi palvelu, jonka kautta lukija saa kattavan kuvan marttojen laajasta toiminnasta ja arvomaailmasta. Verkkolehteen tuotetaan omaa sisältöä, jossa korostuvat ajankohtaisuus, asiantuntijuus ja monimuotoinen marttailu.

Uuden verkkolehden ja printin uudistuksen myötä marttojen maailma ja tärkeät viestit ovat useamman lukijan ulottuvilla. Aktiivisesti päivittyvä verkkolehti mahdollistaa ajankohtaisiin aiheisiin reagoinnin ja yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen printtiä joustavammin ja nopeammin. Verkkolehdellä on tärkeä rooli myös Marttojen jäsenhankinnassa.

Marttamielikuvaan liitettävä asiat korostuvat myös verkkolehden ja printin sisällöissä.  Innostavuus ja aktivointi, valppaus ja ajassa oleminen, aktiivisuus yhteiskunnallisessa keskustelussa ja teoissa, lämpö ja suuri sydän, monipuolisuus toiminnassa ja toimijoissa sekä arvopohja; tasa-arvo, yhdenvertaisuus, sukupolvien yhteys, kestävästä ja vastuullinen arki ja kuluttaminen sekä kotien ja kaikenlaisten perheiden hyvinvointi.

Martat-lehden artikkeleita kirjoittavat sekä marttajärjestön kotitalouden asiantuntijat, että journalistit.  Verkkolehteä kehitetään jatkuvasti lukijoilta saadun palautteen mukaisesti.

Tervetuloa mukaan uuden verkkolehtemme lukijaksi!

Teksti: Marianne Heikkilä

Kuva: Kerttu Malinen