Metsien merkitys

Kuva metsästä, puiden välistä paistaa aurinko.
Teksti: Elli Pölhö

Pehmeä sammal, jykevä kallio. Korkeuksiin kurkottavat vanhat puut, jotka suojaavat olemassaolollaan nuorempia ja hennompia. Kasvusto lähellä maanpintaa. Erilaiset eliöt, sekä isot että pienet. Tuulen humina, lintujen laulu, puron solina. Tuoksu, joka kietoo kaiken yhteen.

Metsä on meille paitsi ikiaikainen ympäristö ja tärkeä osa kansallismaisemaamme, myös tutkitusti terveyttä ja hyvinvointia monin tavoin lisäävä tekijä. Tiedetään, että jo muutamissa sekunnin sadasosissa tapahtuu tiedostamattomia tunnereaktioita, viidessä minuutissa verenpaine, syke ja stressihormonien taso laskevat ja 20 minuutissa mieliala kohenee. Lisäksi myönteiset tunteet lisääntyvät ja tehtävistä suoriutuminen sekä tarkkaavaisuus paranevat. Käymällä luonnossa säännöllisesti saadaan vaikutusten kestoa pidennettyä. Merkittävä määrä näistä vaikutuksista tapahtuu tahdostamme riippumatta.

Meillä Suomessa luonnossa liikkuminen kuuluu jokaisenoikeuksiin, ja siksi luonnossa tulee olla tilaa kaikille. Luonto tarjoaa mahdollisuuden kokea, olla ja toimia. Lähiluontoon meneminen ei ole kiinni taloustilanteesta, sillä luonnossa tai metsässä ei ole pääsymaksua. Sen sijaan siellä voi jopa päästä irrottautumaan yhteiskunnan kulutuskeskeisyydestä ja löytää merkityksellisyyden tunteita. Eikä luonnosta nauttimiseen tarvita kalliita retkeilyvarusteita tai viikon lomaa. Kävely puiston läpi työ- tai koulumatkalla, lyhyt piipahdus lähimetsässä tai pihakoivun katselu ovat kiireiseenkin arkeen sovitettavissa olevia luontokokemuksia.

Yksilöiden lisäksi luonnolla on tärkeä merkitys myös yhteiskunnalle ja yrityksille. Yhteiskuntien vaurastuminen ja kulutuskeskeisyyteen kasvaminen on tapahtunut luonnon kustannuksella. Kiihtyvä luontokato on iso ongelma, ja aiheuttaa riskejä myös yritysten liiketoiminnalle. Tämän seurauksena toiminnalle laaditaan myös luontoon liittyviä tavoitteita. Jo tutuksi tulleet puheet kestävyydestä ja vastuullisuudesta eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitaan paljon lisää keinoja ja tahtotilaa, jotta luonnon monimuotoisuudesta huolehtiminen saadaan vahvemmin osaksi yritysten strategioita ja tahto muuttuu käytännön toiminnaksi. On meidän kaikkien vastuulla, mitä luonnolle ja metsille tulevaisuudessa tapahtuu.

Martat viettävät tänä vuonna 125-vuotisjuhlavuottaan, jonka teemana on metsä. Juhlan aiheina ovat erityisesti monimuotoiset metsät, metsäsuhde ja luonnonantimet. Kestävät talouspolut -hankkeessa metsää ja lähiluontoa on pyritty koko hankkeen ajan hyödyntämään ekososiaalisen talousneuvonnan tehtävissä ja menetelmissä. Ekososiaalisuudella tarkoitetaan ajattelutapaa, jossa ihmisyys ja luonto ovat itseisarvoja, ja tiiviisti yhteydessä toisiinsa. Olemme huomanneet, että toiminnan vieminen lähiluontoon voi tehdä kohtaamisesta tasavertaisemman ja vaikeiden aiheiden käsittelystä helpompaa. Luonto rauhoittaa, auttaa keskittymään ja selvittää ajatuksia. Lyhytkin luontohetki voi tuoda arkeen pitkään kestäviä hyvinvointivaikutuksia, ja kenties kannustaa lähtemään metsään uudestaankin.

Milloin viimeksi sinä olet nauttinut lähiluonnosta?

Elli Pölhö työskentelee Marttaliitossa Kestävät talouspolut -hankkeen asiantuntijana.

Lue puheenvuoroon liityvien asiasanojen muita sisältöjä