Näin punot Martan pajukorin: Katso ohjeet vaihe vaiheelta

Kuorellisesta pajusta punottu kori on aina persoonallinen ja aito. Siinä näkyy tekijän kädenjälki. 

Martan pajukori voi olla pieni tai suuri, korkea tai matala, pohjasta pyöreä tai soikea. Pajukori on ekologinen tuote, sillä elinkaarensa lopussa sen voi kompostoida tai heittää väripataan purettamaan ja sävyttämään villalankoja.  

Tässä ohje korin tekemiseen vaihe vaiheelta: 

Materiaali

 • Pajun keruuohjeet on julkaistu paperisessa Martat-lehdessä 1/2024 ja Martat-verkkolehdessä
 • Pajut kerätään etukäteen ja niputetaan pituuden ja paksuuden mukaan. Niput säilytetään ulkona katoksen alla, suojassa sateelta ja auringolta. 
 • Jos punot pakkassäällä, ota pajut etukäteen sisälle sulamaan. Varo kuitenkin, etteivät ne pääse kuivumaan liiaksi. 
 • Jos et tee koria kerralla valmiiksi, säilytä keskeneräistä työtä ja pajuja ulkona. 

Huom!

Ulkona hitaasti kuivatettu kuorellinen paju voidaan liottaa punontanotkeaksi kylmässä vedessä. Liottaminen vie noin viikon. Jos pajut on säilytetty sisällä ja ne ovat kuivuneet nopeasti, ne eivät tule enää punottavaksi liottamalla. 

Tarvikkeet:

 • Pariton määrä (15–25 kpl) paksuhkoa loimipajua. Loimipajujen pituuden pitää olla vähintään korin korkeus + pohjan halkaisija + 15 cm. 
 • Reilu määrä ohuempia kudepajuja. Määrä riippuu korin halkaisijasta ja korkeudesta sekä kudepajujen pituudesta. Nyrkkisääntö on: kudepajuja tarvitaan vähintään 10 kertaa loimipajujen määrä. 
 • Tukevapohjainen pahvilaatikko tai styroxlevy, joka toimii punottaessa korin kehyksenä. 
 • Vähän trikookudetta tai esim. vanhat sukkahousut 
 • Terävät ohileikkaavat oksasakset 
 • Teräspiikki tai ristipäinen ruuvimeisseli 

Työjärjestys

 • Loimipajut punontakehykseen 
 • Korin alareunan punominen (kimmi) 
 • Korin laidan punominen 
 • Loimipajujen latvojen päättely 
 • Korin irrottaminen punontakehyksestä ja pohjan punominen 
 • Viimeistely 

Loimipajut punontakehykseen

Korin muodon piirtäminen punontakehykseen.

Käytä punontakehyksenä tukevapohjaista pahvilaatikkoa tai styroxlevyä. 

Päätä korin koko ja muoto ja piirrä ulkokehä kehykseen. Suunnittele loimipajujen paikat niin, että välit ovat noin 5 cm. Väli riippuu kudepajujen paksuudesta: mitä paksummat pajut, sitä isompi väli. Loimipajuja pitää olla pariton määrä. Merkitse kynällä loimien paikat ja paina niihin reiät teräspiikillä tai ruuvimeisselillä. Reikien pitää olla sen kokoiset, että loimipajut menevät niistä läpi kuoren hajoamatta, mutta eivät heilu holtittomasti. 

Loimipajujen paikat korin ulkokehällä.
Reiät loimipajuille.

Laita loimipajut paikoilleen: paina niin syvälle, että kehyksen alla on jokaista loimipajua korin halkaisijan verran + 5 cm. Tarkkaile punoessa, että loimet pysyvät oikealla syvyydellä, sillä niiden tyvipäästä punotaan lopuksi pohja. Solmi loimet yläpäästä kevyesti yhteen trikookuteella. Näin ne pysyvät punomisen alussa paremmin paikallaan. 

Loimipajut punontavalmiina kehyksessä.

Korin alareunan punominen (kimmi)

Jos sinulla on eripaksuisia kudepajuja, käytä ensin paksummat ja vaihda laidan yläreunaa kohden ohuempiin. 

Päätä ennen reunan punomista, tavoitteletko suoraa, kapenevaa vaiko ylöspäin levenevää koria. 

Ensin punotaan kimmi, joka tulee loimipajuihin punontakehystä vasten ja tasoittaa loimet paikoilleen. Kimmi tehdään kolmella kudepajulla, jotka laitetaan tyvipäästä kolmen peräkkäisen loimipajun taakse. Punotaan aina menosuuntaan (vastapäivään) viimeisellä kudepajulla tuomalla se kahden seuraavan loimipajun edestä ja sitten kolmannen takaa eteen. Tätä toistetaan aina menosuuntaan takimmaisella pajulla. Kun kudepaju on loppumassa, otetaan sen rinnalle uusi ja jatketaan punomista koko ajan samalla tavalla, kunnes kimmiä on punottuna noin 2 kierrosta. 

Kolme kudepajua kolmen peräkkäisen loimipajun takana eli kimmin alkuasetelma.
Punominen aina viimeisellä pajulla kahden loimipajun edestä ja kolmannen takaa eteen.

Tarkista loimipajujen paikat ja asento. Voit edelleen pitää loimien yläpäät yhteensidottuina. Kuitenkin jos haluat ylöspäin levenevän korin, irrota sidenauha kimmin jälkeen. 

Valmiiksi punottu kimmi.

Korin laidan punominen (kahdella pajulla punominen)

Kimmin jälkeen jatka korin laidan punomista kahdella pajulla siten, että laitat niiden tyvipäät peräkkäisten loimipajujen taakse. 

Korin laidan punominen kahdella pajulla.

Puno aina menosuuntaan (vastapäivään) takimmaisella pajulla tuomalla se seuraavan loimipajun etukautta ja sitä seuraavan loimipajun takaa eteen. Toista tätä aina taaimmaisella pajulla. Punonta etenee oikein, kun punottava paju lukitsee aina edellisen kudepajun. Jatka kudepajujen latvapäitä uuden kudepajun latvapäällä laittamalla uutta ja vanhaa kudepajua sopivasti päällekkäin. Vastaavasti, kun kudepaju loppuu tyvipäähän, jatka uuden kudepajun tyvipäällä niin, että molemmat tyvipäät jäävät nojaamaan saman loimipajun taakse. Älä katko reunan punomisen aikana kudepajujen päitä, vaan jätä ne korin sisälle odottamaan viimeistelyä. 

Kudepajujen jatkaminen latvapäillä (päättyvät ja uudet latvat päällekkäin).

Irrota sopivassa kohdassa loimipajujen latvat yhteensitova nauha. Etenkin jos haluat, että korisi levenee ylöspäin, on tärkeää irrottaa sidenauha heti kimmin jälkeen. 

Kudepajujen päättyminen tyvipäihin.
Punottua korin laitaa.

Jatka laitaa haluamasi korkuiseksi. Jos tuntuu, että loimipajut ovat lähteneet sivusuunnassa liikkumaan, tee laitaan sopivaan kohtaan toinen kimmi. Voit sen tehdä muutenkin, jos haluat vaihtelua korin laitaan. 

Toisen kimmin punominen korin laidan keskelle.
Valmiiksi punottu kimmi.

Loimipajujen latvojen päättely

Lopeta korin laidan punominen, kun laita on riittävän korkea tai loimipajujen latvoja on jäljellä enää 10–15 cm. 

Valmiiksi punottu korin laita.

Nyt on viimeinen hetki tarkistaa, että loimipajujen tyvet ovat riittävän paljon pahvilaatikon tai styroxlevyn alla (= korin halkaisija + 5 cm). Vedä tarvittaessa loimia varovasti alaspäin. 

Loimipajujen latvat taivutetaan varovasti korin laidan kohdalta sitä mukaa kuin reunan punominen etenee. Varo, etteivät loimipajut murru. Paju taipuu parhaiten, kun taivuttaessa sitä samalla vähän kiertää. Tunnustele ja sovittele, älä ole kovakourainen. 

Ensimmäisen loimipajun voi taivuttaa noin 1 cm:n päästä laidasta, jolloin viimeinen loimipaju on helpompi pujottaa paikalleen. 

Loimipajujen latvojen päättely eli korin reunan punominen.

Vie ensimmäinen taivutettu loimipaju menosuuntaan (vastapäivään) seuraavan loimipajun takaa eteen ja sitten seuraavan loimipajun taakse. 

Taivuta seuraava loimipaju ja puno samoin kuin edellinen, eli seuraavan loimipajun takaa eteen ja sitä seuraavan edestä taakse. 

Jatka näin koko laidan ympäri, kunnes jäljellä on yksi loimipaju. Taivuta se samoin kuin muut, vie ensimmäisen taivutetun taakse, tuo eteen ensimmäisen alta, auta tarvittaessa teräspiikillä tilaa pajulle. Vie paju vielä seuraavan loimipajun edestä ja seuraavasta välistä taakse. 

Leikkaa oksasaksilla vinosti loimipajujen latvojen ylimääräiset pois siten, että jokainen päätelty loimipaju jää nojaamaan edelliseen loimipajuun ja pysyy siten korin sisäpuolella. 

Valmiiksi punottu korin yläreuna.

Pohjan punominen

Perinteisessä korissa pohja tehdään ensimmäiseksi, mutta tässä yksinkertaisemmassa korissa se tehdään viimeiseksi. 

Ota kori varovasti pois punontakehyksestä, jotta loimet pysyvät paikoillaan eikä pajujen kuori vaurioidu. 

Punontakehyksestä irrotettu kori.
Loimipajujen tyvet valmiina pohjan punomista varten.

Loimipajujen tyvet taivutetaan samoin kuin latvat reunaa vasten vähän kiertämällä. Varo, ettei paju murru. 

Jokainen taivutettu loimipaju viedään pohjan yli vinosti vastakkaiselle puolelle kahden loimipajun väliin. 

Käy tällä tavalla läpi kaikki loimipajut ja pujota viimeiset loimet siten, että ne sitoutuvat samoin kuin muut. 

Pohjan punominen loimipajuilla.
Pohjan viimeisten loimipajujen punominen.
Pohja punottuna loimipajujen osalta.

Pohjasta tulee harva, mutta voit täyttää sitä ohuilla kudepajuilla kaaospunoen: pujottele ohuita kudepajuja sinne tänne taivutellen niin, että pohja on sopivan tiivis. 

Pohjan vahvistaminen ohuilla kudepajuilla kaaospunoen.
Kaaospunonnalla vahvistettu korin pohja.

Viimeistely

Leikkaa oksasaksilla loimipajujen tyvien ylimääräiset päät pois korin ulkolaitaa myöten. 

Leikkaa oksasaksilla korin sisältä laidasta ylimääräiset pajunpäät pois. Jätä kuitenkin kudepajut aina nojaamaan loimipajua vasten, sillä muuten ne eivät pysy korin sisäpuolella. 

Korin viimeistely leikkaamalla ylimääräiset loimi- ja kudepajujen päät pois.

Jos korin pohja on epätasainen ja keikkuva, laita koriin kunnon painot, esim. käsipainot tai isot kivet korin kuivumisen ajaksi. 

Anna korin kuivua hitaasti ulkona, sateelta suojassa. Näin kori kutistuu vähemmän, kuin jos tuoreesta pajusta punottu kori kuivuu nopeasti sisätiloissa. 

Voit laittaa koriin hihnat esimerkiksi terva- tai juuttinarusta tai nahkanauhasta. Seuraavaan koriisi voitkin jo opetella tekemään kahvan pajusta. 

Viimeistelty kori pohjasta.
Viimeistelty kori päältä katsottuna.

Muista!

Jokainen työ on persoonallinen. Luonnonmateriaali ja punojan käsiala vaikuttavat aina lopputulokseen. 

Korin koon voi päättää tarpeen ja käytössä olevien pajujen mukaan.
Teksti: Pirjo Kuisma

Kuvat: Pirjo Kuisma ja Laura Riihelä