Mielenrauhaa, polttopuita ja turvaa – Metsien merkitystä pohdittiin Porissa

Martat järjestivät SuomiAreenalla paneelikeskustelun, jossa pohdittiin metsien merkitystä hyvinvoinnillemme.

Keskusteluun osallistuivat Ville Murmann (vas.), Riitta Laatu, Henrik Jansson, Anssi Niskanen ja Sirpa Pietikäinen. Tilaisuuden juonsi Marianne Heikkilä.

Marttojen metsäaiheisen keskustelun tavoitteena oli rakentaa yhteistä ymmärrystä kaikille rakkaista ja kulttuuriimme olennaisesti kuuluvista metsistä. Eetunaukion lavalla mielipiteitä vaihtoivat Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen, Metsäkeskuksen tietopalvelujohtaja Anssi Niskanen, Metsähallituksen luontopalvelujohtaja Henrik Jansson, Luontoliiton luontokartoittaja Ville Murmann ja Lounais-Suomen Marttojen kotitalousasiantuntija Riitta Laatu. Tilaisuuden juonsi Marttaliiton pääsihteeri Marianne Heikkilä. Yleisöä oli paikalla noin 150 henkilöä ja keskustelu striimattiin MTV Katsomoon.

– Metsät ovat aina olleet Martoille ja marttailulle tärkeä ja luonteva toimintaympäristö. Luonnontuotteiden tunnistaminen, kerääminen ja käyttö ovat merkittävä osa toimintaamme, totesi Heikkilä avatessaan keskustelun.

Kun kysyttiin, mitä metsät kullekin keskustelijalle merkitsevät, nousivat esiin muun muassa mielenrauha, polttopuut, eläinten koti, lajirikkaus, nautinto, marjat, sienet ja turva. Panelistit pitivät tärkeänä lähivirkistysalueita ja retkeilykohteiden saavutettavuutta.

Ei pelkkiä euroja

Riitta Laatu kertoi, kuinka lähiluontoa voi hyödyntää kotitalousneuvonnassa. Hän on esimerkiksi vienyt maahan muuttaneita retkille ja tarjonnut heille uusia kokemuksia sekä tietoa jokaisenoikeuksista.

Anssi Niskanen totesi, että Suomessa on runsas 570 000 yksityishenkilöä, joilla on omistussuhde vähintään puolen hehtaarin metsäkiinteistöön. Pääosa Suomen metsistä on talouskäytössä, mutta metsänomistajillekin metsät tuottavat hyvinvointia, jota ei voi mitata pelkkinä euroina.

Monen lähimetsä sijaitsee kaupunkialueella. Kaupunkisuunnittelussa onkin tärkeä pitää mielessä lähiluonto ja kaupunkipuut. Nämä tukevat tutkitusti ihmisten hyvinvointia, mutta ovat tärkeitä myös muiden eliöiden kannalta.

Huomio monimuotoisuuteen

Keskustelussa sivuttiin myös luonnon monimuotoisuutta. Ville Murmann muistutti, että suuri osa uhanalaisista lajeistamme on metsien lajeja, joten monimuotoisten elinympäristöjen suojeleminen on kriittisen tärkeää.

Henrik Jansson kertoi, että tutkimusten mukaan myös ihmisten saamat hyvinvointivaikutukset ovat voimakkaampia monimuotoisessa luonnossa, joten ihmisten ja luonnon etujen yhteensovittaminen on siltäkin kannalta suotuisaa.

Keskustelua seurannut yleisö pääsi osallistumaan äänestämällä: 54 % yleisöstä lähtisi viikonloppuna mieluiten lähimetsään ja 46 % kauemmaksi retkeilyalueelle.

Tilaisuuden lopuksi Marianne Heikkilä muistutti, että Martat kannustaa jokaista oppimaan uusia taitoja.

– Lähdetään kesällä metsäretkelle ja otetaan myös kaveri mukaan. Poimitaan metsän aarteita, säilötään talven varalle, opetellaan tunnistamaan uusi sieni vaikka marttojen järjestämillä retkillä.

Martat järjestivät SuomiAreenan yhteydessä myös tilaisuuden yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Marttaliiton ympäristö- ja ilmastoasioiden asiantuntija Heidi Holmroos johdatteli vieraat virtuaaliselle metsäretkelle Porin Marttojen toimitiloissa.

Sidosryhmätilaisuudessa nautittiin marttojen paistamia vohveleita.
Raikkaat raparperimaljat maistuivat kuumana päivänä kutsuvieraille.

Katso tallenne keskustelusta

Teksti: Anna Anttonen

Kuvat: Anna Anttonen