Martan lakitieto: Perinnönjako ja rintaperilliset

Oikeus perittävään omaisuuteen on vainajan rintaperillisillä. Heistä kukin on oikeutettu saamaan yhtä suuren osan perinnöstä. 

Mitä tarkoittaa perinnönjako?

Perinnönjaossa toteutetaan kuolinpesän osakkaille kuuluva oikeus kuolinpesään. Kuolinpesän osakkaat selviävät perukirjasta. 

Milloin perinnönjako voidaan tehdä?

Kuolinpesän selvittämisen ja perunkirjoituksen jälkeen jokaisella kuolinpesän osakkaalla on lain mukaan oikeus vaatia perinnönjaon aloittamista. 

Miten perinnönjako suoritetaan?

Kuolinpesän osakkaat saavat toimittaa perinnönjaon haluamallaan tavalla sopimalla keskenään jakamisen sisällöstä. Jos he haluavat, he voivat saattaa perinnönjaon pesänjakajan toimitettavaksi. 

Mitkä ovat rintaperillisten oikeudet?

Lain mukaan oikeus perittävään omaisuuteen on vainajan rintaperillisillä. 

Kuka on rintaperillinen?

Vainajan rintaperillisiä ovat hänen biologiset lapsensa ja adoptiolapsensa. Heistä kukin on oikeutettu saamaan yhtä suuren osan perinnöstä. Mikäli joku rintaperillisistä on kuollut ennen perittävää, hänen omat rintaperillisensä jakavat sen osuuden perinnöstä, joka olisi kuulunut hänelle. 

Kenellä on oikeus lakiosaan?

Perinnönjaossa ainoastaan rintaperillisillä on oikeus lakiosaan. Jos rintaperillinen on kuollut, tai jos hänet on tehty testamentilla perinnöttömäksi, tai jos hän on luopunut perinnöstä, hänen oikeutensa lakiosaan siirtyy hänen rintaperillisilleen. Heille taataan lakiosana puolet siitä määrästä, johon rintaperillinen on lakimääräisen perimisjärjestyksen mukaan oikeutettu. 

Tämä oikeus säilyy rintaperillisillä, vaikka perittävä olisi tehnyt testamentin. 

Milloin tehdään lakiosailmoitus?

Jos perittävä on jättänyt testamentissaan rintaperilliset testamenttinsa ulkopuolelle koko omaisuudestaan, lakiosansa saamiseksi jokaisen rintaperillisen on tehtävä testamentin saajalle erillinen lakiosailmoitus. Jokaisen rintaperillisen on tehtävä ilmoitus itsenäisesti, eikä muiden esittämiä vaatimuksia lueta toisten rintaperillisten hyväksi. 

Miten lesken hallintaoikeus vaikuttaa?

Perinnönjaossa oikeutta lakiosaan saattaa rajoittaa lesken hallintaoikeus puolisoiden yhteiseen kotiin ja sen irtaimistoon. Tällöin lakiosa toteutuu vasta lesken kuoltua. 

kuvitus: Mirva Malmgren

Miten omaisuus jakautuu rintaperillisille?

Perinnönjaossa jokaisella rintaperillisellä on oikeus saada yhtä suuri osuus kaikenlaisesta omaisuudesta. Mikäli tätä ei voida omaisuuden laadun vuoksi toteuttaa järkevällä tavalla, perillisten on saatava arvomääräisesti omaa osuuttaan vastaava omaisuus perittävästä omaisuudesta. 

Jos perittävältä ei jäänyt testamenttia, omaisuus jaetaan rintaperillisten kesken tasan. 

Jos perittävä on tehnyt testamentin, rintaperillisillä on kuitenkin oikeus lakiosaansa tai lakiosan arvomääräiseen määrään. 

Mikäli kuolinpesän osakas epäilee, että jonkun osakkaan oikeuksia ei toteuteta täysimääräisesti perinnönjaossa, kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen. 

Perinnönjaosta syntyy perinnönjakosopimus

Kun perintö jaetaan, tulee perinnönsaajien eli kuolinpesänosakkaiden laatia perinnönjaosta perinnönjakosopimus. Tämä tulee allekirjoittaa ja kahden esteettömän todistajan todistaa oikeaksi. Perinnönjakosopimus tulee toimittaa Verohallintoon. 

Juttu on ilmestynyt aiemmin Martat-lehdessä 6/2021 ja sitä on päivitetty helmikuussa 2024.

Nainen sinisessä paidassa istuu nahkatuolissa ja katsoo selkänojan yli, jalat ristissä. Hänen takana on suuri kasvi.
Teksti: Tuula Rainto

Artikkelin kirjoittaja Tuula Rainto työskentelee asianajajana lakiasiaintoimisto Amoksessa.